basket Арго - Контар
код стока/услуга мярка количество x ед. цена = цена
0110021360 Превръзки кабелни SP360x7.5 mm Пакети х100
x 24.630 лв. = 24.630 лв. Изтрий
Данъчна основа:24.630 лв.
ДДС 20%:4.926 лв.
Всичко:29.556 лв.