20x20 mm МАЛЪК размер кабелни канали Канали за скриване на кабелни снопове и ъгли за тях КАБЕЛНИ КАНАЛИ, ПОДОВИ КУТИИ Products List Арго - Контар
начало >> КАБЕЛНИ КАНАЛИ, ПОДОВИ КУТИИ >> Канали за скриване на кабелни снопове и ъгли за тях >> МАЛЪК размер кабелни канали

20x20 mm

код стока/услуга цена1 мярка  
0107230001 PVC кабелен канал LHD 20х20 мм, трудногорим 1.00 1.774лв. Метър
0107230011 8621 Краен капак за 20х20 мм 1.00 0.862лв. Брой
0107230012 8622 Удължение за 20х20 мм 1.00 0.864лв. Брой
0107230013 8623 Равнинен ъгъл за 20х20 мм 1.00 1.357лв. Брой
0107230014 8624 Тройник за 20х20 мм 1.00 1.372лв. Брой
0107230015 8625 Вътрешен ъгъл за 20х20 мм 1.00 1.359лв. Брой
0107230016 8626 Външен ъгъл за 20х20 мм 1.00 1.362лв. Брой
0107230017 -- 8629 Преходник канал 20х20 мм към кутия LK 80x28R 1.00 0.525лв. Брой
0107231101 -- PVC кабелен канал LHD 20х20 мм, черен, UV защитен 1.00 2.706лв. Метър